صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

شو کیک-گرید B

  • ۵۸۷

* طول : 90 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 7.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 120 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 8.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 150 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 10.400.000 تومان

شو کیک-گرید A

  • ۶۰۷

* طول : 90 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 8.600.000 تومان

________________________________________

* طول : 120 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 9.700.000 تومان

________________________________________

* طول : 150 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 11.200.000 تومان

آبسرد کن-گرید B

  • ۶۲۰

 * تعداد شیر : 2

* ظرفیت مخزن : 20 لیتر

* ورق بدنه : استیل 40 میل درجه 2

* ویژگی ها : وان نگیر 60 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 1.950.000 تومان

 

________________________________________

* تعداد شیر : 3

* ظرفیت مخزن : 40 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 2

* ویژگی ها :وان نگیر 60 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 2.650.000 تومان

________________________________________

* تعداد شیر : 4

* ظرفیت مخزن : 60 لیتر

* ورق بدنه : استیل 40 میل درجه 2

* ویژگی ها :وان نگیر 80 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 3.050.000 تومان

آبسرد کن-گرید A

  • ۵۹۰

* تعداد شیر : 2

* ظرفیت مخزن : 20 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 2.450.000 تومان

 

________________________________________

* تعداد شیر : 3

* ظرفیت مخزن : 40 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 3.250.000 تومان

________________________________________

* تعداد شیر : 4

* ظرفیت مخزن : 60 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 3.650.000 تومان

یخچال مکعبی استیل

  • ۵۶۷

* طول : 1.5 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 9.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.5 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : A

* ویژگی ها :

موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس) - بدنه تمام تزریق - ورق درجه 1 - کندانسور مس 1 اسب   نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی

*قیمت : 11.200.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 10.400.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : A

* ویژگی ها : موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس)   بدنه تمام تزریق  -و رق درجه 1   کندانسور مس 1 اسب - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی 

* قیمت : 11.700.000 تومان

 

یخچال مکعبی رنگی

  • ۵۷۳

* طول : 1.5 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 9.400.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.5 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : A

* ویژگی ها :

موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس) - بدنه تمام تزریق- ورق درجه 1 - کندانسور مس 3/4 - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی - دارای 24 ماه گارانتی

*قیمت : 10.700.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی 

* قیمت : 9.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : A

* ویژگی ها : موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس)   بدنه تمام تزریق  - ورق درجه 1   کندانسور مس 1 اسب - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی 

* قیمت : 11.200.000 تومان