صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آبسرد کن-گرید B

  • ۶۲۱

 * تعداد شیر : 2

* ظرفیت مخزن : 20 لیتر

* ورق بدنه : استیل 40 میل درجه 2

* ویژگی ها : وان نگیر 60 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 1.950.000 تومان

 

________________________________________

* تعداد شیر : 3

* ظرفیت مخزن : 40 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 2

* ویژگی ها :وان نگیر 60 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 2.650.000 تومان

________________________________________

* تعداد شیر : 4

* ظرفیت مخزن : 60 لیتر

* ورق بدنه : استیل 40 میل درجه 2

* ویژگی ها :وان نگیر 80 میل  - لوله استیل درون وان - فاقد گارانتی

* قیمت : 3.050.000 تومان

آبسرد کن-گرید A

  • ۵۹۰

* تعداد شیر : 2

* ظرفیت مخزن : 20 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 2.450.000 تومان

 

________________________________________

* تعداد شیر : 3

* ظرفیت مخزن : 40 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 3.250.000 تومان

________________________________________

* تعداد شیر : 4

* ظرفیت مخزن : 60 لیتر

* ورق بدنه : استیل 50 میل درجه 1

* ویژگی ها : موتور کم مصرف درجه 1  - وان نگیر 80 میل  - لوله مسی 20-0 لحیم دور وان - دارای 18 ماه گارانتی

* قیمت : 3.650.000 تومان