صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال مکعبی استیل

  • ۵۶۸

* طول : 1.5 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 9.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.5 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : A

* ویژگی ها :

موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس) - بدنه تمام تزریق - ورق درجه 1 - کندانسور مس 1 اسب   نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی

*قیمت : 11.200.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 10.400.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* ورق بدنه : استیل

* گرید : A

* ویژگی ها : موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس)   بدنه تمام تزریق  -و رق درجه 1   کندانسور مس 1 اسب - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی 

* قیمت : 11.700.000 تومان

 

یخچال مکعبی رنگی

  • ۵۷۳

* طول : 1.5 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی

* قیمت : 9.400.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.5 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : A

* ویژگی ها :

موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس) - بدنه تمام تزریق- ورق درجه 1 - کندانسور مس 3/4 - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی - دارای 24 ماه گارانتی

*قیمت : 10.700.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : B

* ویژگی ها : موتور سابکول - عایق 15 - ورق درجه 2 - کندانسور آلمینیوم معمولی - نور پردازی معمولی- بدون تزئینات اضافی - فاقد گارانتی 

* قیمت : 9.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 1.8 متر

* نوع ورق : رنگی (سفید - قرمز - مشکی)

* گرید : A

* ویژگی ها : موتور (کولترون/سکاپ/دانفوس)   بدنه تمام تزریق  - ورق درجه 1   کندانسور مس 1 اسب - نور پردازی عالی بهمراه تزئینات طلایی  - دارای 24 ماه گارانتی 

* قیمت : 11.200.000 تومان