صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای عظیمی

  • ۷۶۹

نوع محصول 1 : آبسردکن 2 شیر A

کد محصول : 160

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/4/27

تاریخ تحویل : 99/4/29 الی 99/4/30

شماره فاکتور : 30113

محل تحویل : درب کارخانه

آقای سالاری

  • ۷۲۹

نوع محصول 1 : آبسردکن 3 شیر A

کد محصول : 113

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/4/13

تاریخ تحویل : 99/4/16 الی 99/4/17

شماره فاکتور : 30209

محل تحویل : شهریار

خانم عسکری

  • ۷۴۳

نوع محصول 1 : یخچال 3 درب - سفید

کد محصول : 165

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 99/4/3

تاریخ تحویل : 99/3/9 الی 99/3/10

شماره فاکتور : 30109

محل تحویل : بوشهر

_____________________________

نوع محصول 1 : یخچال 6 درب - سفید

کد محصول : 166

تعداد : 3

تاریخ سفارش : 99/4/3

تاریخ تحویل : 99/3/9 الی 99/3/10

شماره فاکتور : 30109

محل تحویل : بوشهر

شرکت دیزایر کو

  • ۷۷۱

نوع محصول : آبسردکن دو شیر - گرید A

کد محصول : 160

تعداد : 4

تاریخ سفارش : 98/7/22

تاریخ تحویل : 98/7/23

شماره فاکتور : 20234

محل تحویل : درب کارخانه

آقای حسینیان

  • ۷۷۵

نوع محصول 1 : یخچال ایستاده

کد محصول : 157

تعداد : 6

تاریخ سفارش : 99/4/1

تاریخ تحویل : 99/4/16 الی 99/4/17

شماره فاکتور : 20233

محل تحویل : اهواز

آقای سماوی

  • ۶۳۹

نوع محصول : شیرسرد کن - 500 لیتری

کد محصول : -

تعداد : 3

تاریخ سفارش : 99/3/31

تاریخ تحویل : 99/4/2 الی 99/4/3

شماره فاکتور : 20232

محل تحویل : ارومیه