صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای امیدی

  • ۷۰۲

نوع محصول : آبسردکن دو شیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/7/22

تاریخ تحویل : 98/7/23

شماره فاکتور : -

محل تحویل : درب کارخانه

دامپزشکی مرکزی

  • ۷۲۸

نوع محصول : کابین آزمایشگاهی

کد محصول :-

تاریخ سفارش : 98/7/8

تاریخ تحویل : 98/7/12 الی 98/7/13

شماره فاکتور : 1-20228

محل تحویل : درب کارخانه

دبستان ثقلین

  • ۷۵۹

نوع محصول : آبسردکن سه شیر - گرید A

کد محصول : 113

تاریخ سفارش : 98/7/4

تاریخ تحویل : 98/7/6 الی 98/7/7

شماره فاکتور : 20228

محل تحویل : درب کارخانه

آقای اصغریان

  • ۷۵۵

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/6/10

تاریخ تحویل : 98/5/17 الی 98/5/18

شماره فاکتور : 2022*

محل تحویل : درب کارخانه

آقای کریمی

  • ۷۵۰

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/6/3

تاریخ تحویل : 98/6/9 الی 98/6/9

شماره فاکتور : *2022

محل تحویل : درب کارخانه

آقای محمدی

  • ۸۲۰

نوع محصول : یخچال ایستاده 2 متری

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/5/31

تاریخ تحویل : 98/6/2 الی 98/6/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : لشگرآباد