صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای شناویان

  • ۸۳۱

نوع محصول 1 : یخچال ایستاده

کد محصول : 157

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/4/27

تاریخ تحویل : 98/5/3 الی 98/5/5

شماره فاکتور : 20219

محل تحویل : آبادان

_____________________________

نوع محصول 2 : یخچال مکعبی

کد محصول : 155

تعداد : 2

تاریخ سفارش : 98/4/27

تاریخ تحویل : 98/5/3 الی 98/5/5

شماره فاکتور : 20219

محل تحویل : آبادان

_____________________________

نوع محصول 3 : ویترین خشک

کد محصول : 161

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/5/2

تاریخ تحویل : 98/5/8 الی 98/5/9

شماره فاکتور : 20219

محل تحویل : آبادان

شرکت هنگارسعی

  • ۸۱۲

نوع محصول : آبسردکن چهار شیر - گرید A

کد محصول : 164

تاریخ سفارش : 98/4/24

تاریخ تحویل : 98/4/31 الی 98/5/1

شماره فاکتور : 20217

محل تحویل : درب کارخانه

خانم محمدی

  • ۸۰۲

نوع محصول : فریزر شش درب - خشک کن

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/4/22

تاریخ تحویل : 98/4/30 الی 98/4/31

شماره فاکتور : 2942

محل تحویل : قزوین

بیمارستان یاسوج

  • ۷۹۰

نوع محصول : آبسردکن دوشیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/4/23

تاریخ تحویل : 98/4/23 الی 98/4/24

شماره فاکتور : 20216

محل تحویل : یاسوج

آقای دولتی

  • ۸۵۰

نوع محصول : میزکار

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/4/13

تاریخ تحویل : 98/4/17 الی 98/4/18

شماره فاکتور : 2941

محل تحویل : درب کارخانه

خانم بهره دار

  • ۷۸۷

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تاریخ سفارش : 98/4/11

تاریخ تحویل : 98/4/17 الی 98/4/18

شماره فاکتور : 20215

محل تحویل : تهران - یوسف آباد