صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای صفایی

  • ۸۱۴

نوع محصول : آبسردکن دوشیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/4/6

تاریخ تحویل : 98/4/8 الی 98/4/9

شماره فاکتور : 2936

محل تحویل : کرج - میانجاده

شرکت شیرین طعم آریا آرتمن

  • ۹۶۷

نوع محصول : آبسردکن دوشیر - گرید A

کد محصول : 113

تاریخ سفارش : 98/4/3

تاریخ تحویل : 98/4/5 الی 98/4/7

شماره پیش فاکتور : 20214

محل تحویل : شهرستان نظر آباد